پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
68 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت پژوهشگر و مدیر گروه بخش بهائیت
زبان : فارسی
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب به بررسی و نقد فرق و ادیان و مذاهب گوناگون پرداخته و درباره هر یک اطلاع رسانی می کند. جدای از نوشتن برخی از مقالات فرق شیخیه، بابیت و بهائیت، مدیریت این بخش از سایت نیز بر عهده بنده است.
آدرس اینترنتی