پایگاه جامع شناخت بهائیت
89 بازدید
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1389
نوع : سایت
عنوان فعالیت پژوهشگر و مدیر سایت
زبان : فارسی
این پایگاه بر آن است که برای مخاطبان خود، فضایی آرام و علمی بر مبنای عقل و اندیشه فراهم سازد تا بتوانند با نوشتاری علمی و مستند از فرق اسلامی، به ویژه فرق تشیع و غلاتی چون شیخیه و بابیت و بهائیت بدانند و خود در باره این فرق قضاوت کنند. لازم به ذکر است که علاقه مندان می توانند با سه دامنه COM و NET و ORG به پایگاه جامع شناخت بهائیت دسترسی داشته باشند.