سیری در معارف نهج البلاغه
72 بازدید
ناشر: مرکز تحقیقات اسراء
نقش: محقق
سال نشر: 0
تعداد جلد : 10
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب شرحی است بر کتاب نفیس نهج البلاغه با تأکید بر آراء و اندیشه های حضرت آیت الله جوادی آملی که تحقیق و تدوین این اثر بر عهده حقیر است. این اثر پس از تحقیق و تدوین خدمت حضرت استاد ارائه شده و ایشان با تأیید مطالب، بخش اشارات را به قلم خود می نگارند.