نقد استناد بهائيان به آيات و روايات در اثبات مهدويت علي محمد شيرازي
80 بازدید
محل نشر: مشرق موعود شماره 39
نقش: نویسنده
سال نشر: 1395
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بشارت پيامبر، امام يا کتاب آسماني پيشين، يکي از راه‌هاي اثبات نبوت است، از اين‌رو سران تشکيلات بهائيت با کاربست آيات قرآن و روايات در پي اثبات نبوت حسين علي نوري بودند؛ ليکن منابع اسلامي قابل انطباق با ادعاي او نبود؛ بر اين پايه، با استناد به آيات و روايات در پي تطبيق علي محمد شيرازي با مهدي موعودي برآمدند که در منابع اسلامي گزارش شده است تا اين گونه حسين علي نوري را من يظهره اللهي معرفي کنند که علي محمد شيرازي وعده ظهورش را داده بود. اين نوشتار با استناد به متون و پرده‌برداري از شيوه استناد بهائيان، در پي نقد و ابطال بهره‌گيري آنان از آيات قرآن و رويات در اثبات مهدويت علي‌محمد شيرازي است.