پيشينه شناسي و نقد ادعاهاي سران بهائيت درباره نسخ شريعت اسلام با تکیه بر فتنه بدشت
51 بازدید
محل نشر: فصلنامه تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1395
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی