پيشينه ادعاهاي مظهريت و الوهيت سران بابيت و بهائيت در جريان‌هاي باطني شيعه
80 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهشهای مهدوی شماره 15
نقش: نویسنده
سال نشر: 94
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علي محمّد شيرازي پس از بابيت، در پي ادعاهاي مهدويت و نبوت، از مظهريت و الوهيت خود سخن گفت و حسين علي نوري نيز همزمان با ادعاي نبوت، خود را ظهور الهي خواند و به دنبال آن ادعاي الوهيت كرد. اين دو جريان نو ظهور، مدعي بداعت و نوآوري‌اند؛ ليكن در بسياري از ادعاهايشان از جريان‌هاي باطني و انحرافي تشيع الگو گرفته‌اند كه خود برخاسته از آنند. اين نوشتار با بررسي ادعاهاي الوهيت و مظهريت علي محمّد شيرازي و حسين علي نوري، به پيشينه‌شناسي آن‌ها پرداخته و براي مخاطب روشن مي‌سازد كه اين گونه از ادعاهاي سران بابيت و بهائيت ريشه در آثار سران جريان‌هاي باطني و انحرافي تشيع دارد و در حقيقت ادعاي به ظاهر تازه سران بابيت و بهائيت بازگوي سخنان كهنه پيشينيان است.