آیا خاتمیت شروع عصر عقل گرایی است؟
64 بازدید
تاریخ ارائه : 11/20/2014 12:52:00 PM
موضوع: کلام

برخی می پرسند: آیا خاتمیت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) به معنای آغاز دوران عقل گرایی صرف است؟
در پاسخ به این پرسش، باید دانست مراد از عقل گرایی چیست؟

اگر مراد تکامل عقل آدمی به مرتبه است که شایستگى دین خاتم را داشته باشد، پاسخ مثبت است؛ لیکن اگر منظور این است که عقل انسان به مرحله اى رسیده است که بدون نیاز به وحى و راهنمایى اولیا و راهنمایان الهى زندگى کند، پاسخ منفى است. عقل انسان، در هر زمینه ای، محدودیت هایی دارد که به تنهایی نمی تواند نیازهای  آدمی را بر آورده سازد که چند نمونه را می شماریم:
به هیچ وجه نمى تواند وارد جزئیات شود. این که مثلا ناصرالدین شاه شخصیتى تاریخى بوده است، عقل درباره آن ساکت است و تنها تاریخ و اطلاعات موثق تاریخى است که مى تواند در این باره داورى کند. درباره بسیارى از احکام دینى اعم از احکام فقهى و اخلاقى نیز عقل نمى تواند داورى کند و تنها مى تواند بگوید که در این موضوعات که سعادت و خیر دنیا و آخرت به آن بستگى دارد به دین و راهنمایان الهى مراجعه کنید. پس خاتمیت دین نشان دهنده تکامل عقل بشرى به حدى است که شایستگى فرا گرفتن دین کامل و غایى الهى بر وى نازل شود و از آن بهره مند شود و با نردبان دین، به تکامل غایى عقل برسد.

نك: پايگاه جامع شناخت بهائيت